Cennete Gidecek olan Kadin

Esmâ binti Yezid (r.anhâ) Efendimiz’in (s.a.s) huzuruna çıktı ve şöyle dedi: “Anam babam sana feda olsun yâ Rasûlallah! Ben sana hanımların elçisi olarak geldim. Allah seni bütün erkek ve kadınlara peygamber göndermiştir. Biz de sana ve senin Rabbine iman ettik. Biz kadınlar, evlerimizde oturmakta, beylerimizin isteklerini yerine getirmekte ve çocuklarımızı büyütmekteyiz. Siz erkekler ise Cuma namazı kılmak, camiye ve cemaate gitmek, hastaları ziyaret etmek, cenazelerde bulunmak, birden fazla hacca gitmek gibi hususlarda bize üstün kılındınız. Daha önemlisi de Allah yolunda cihat etmek gibi sevaplara ve faziletlere sahip oldunuz. Bir erkek hac veya umre için yahut düşmanla savaşmak ve cihad etmek için yola çıktığı vakit, biz mallarını korur, iplik eğirip elbiselerini temizler ve dikeriz. Çocuklarını büyütürüz. Bu hizmetlerimizle biz de erkeklerin kazandığı hayır ve sevaba ortak olamaz mıyız veya onlar gibi biz de cennetlik sevaplar kazanabilir miyiz?” diye sordu.

Rasûlullah (s.a.s) Esmâ binti Yezid’i (r.anhâ) dinledikten sonra etrafındakilere dönerek “Siz bir kadından, sorduğu bir soruda muradını bundan daha güzel ifade edenini işittiniz mi?” buyurarak, onu sorduğu bu önemli sorudan dolayı tebrik etti ve onun şahsında bütün hanımlarına şu müjdeyi verdi: “Ey hanım, dinle ve seni buraya temsilci gönderen hanımlara da iyice anlat! Bir kadın kocasının isteklerini yerine getirerek, güzel geçinip onun hoşnutluğunu, rızasını kazanırsa, bu saydığın cennetlik amellerin hepsine denk bir iş yapmış olur. Yani aynı sevapları elde eder.” (Şuabu’l-İman)

Enes (r.a.) anlatıyor: Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Cennetlik olan kadınlarınızı haber vereyim mi?” Evet, ya Rasulullah! dediler. Rasulullah (s.a.s): “Kocasına karşı çok sevgi besleyen, çocuk doğuran kadındır ki, öfkelendiği veya kendisine kötü davranıldığı yahut kocası kızdığı zaman: İşte elim, senin elindedir. Sen razı oluncaya kadar, uyku uyumayacağım, der.” Buyurdu (Taberani)

Abdurrahman b. Avf (r.a.) anlatıyor: Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

“Kadın, beş vakit namazı kılar, Ramazan orucu tutar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse, ona: Cennetin hangi kapısından dilersen oradan gir! denilir.” (Taberani)

Ebu Umâme (r.a.) anlatıyor: Bir kadın, iki çocuğu ile beraber Rasulullah’ın (s.a.s.) yanına geldi. Kadın, bir çocuğunu taşımış, diğer çocuğunun da elinden tutup çeker vaziyette idi.

Rasulullah (s.a.s.), (kadının çocuklarına olan bu şefkat ve düşkünlüğünü görünce) şöyle buyurdu: “(Kadınlar, çocuklarını) karınlarında taşırlar, doğururlar, çok merhametlidirler. Kocalarına da eziyet etmezlerse, namazlarını kılanları cennete girer.” (Taberani)

Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: Birisi Efendimiz’e (s.a.s) “Ey Allah’ın Resulü! Falan kadın çok nafile namaz kılar, çok sadaka verir ve çok nafile oruç tutar. Ancak diliyle komşularına eziyet eder.” Dedi. Efendimiz (s.a.s), “O kadın cehennemdedir.” Buyurdu. Adam sözüne devamla “Ey Allah’ın Resulü! Falan kadında az nafile oruç tutar, az nafile namaz kılar ve malından bir miktarda sadaka verir, ama komşularına eziyet etmez.” Dedi. Efendimiz (s.a.s), “İşte o kadın cennettedir.” Diye buyurdu. (Et Tergib ve’t Terhib)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir